PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 1. Memperkasakan penggunaaan SKPMg2 sebagai pengukur kualiti sekolah untuk :

 

 • Pengurusan dan Pentadbiran sekolah
 • Pencerapan guru terancang melalui PdPc
 • Kemenjadian murid

 

 1. Mengekalkan Prestasi Kewangan sekolah yang BAIK
 2. Memperkasakan dan membudayakan PAK 21 semasa menjalankan PdPc di dalam kelas
 3. Memastikan PLC dipraktikkankan sepenuhnya dikalangan warga guru

 

KURIKULUM

 1. Meningkatkan GPS SPM ke 5.65
 2. Meningkatkan peratus LULUS / LAYAK DAPAT SIJIL SPM kepada 91.00%
 3. Menghasilkan 1 orang murid SPM mendapat semua A
 4. Meningkatkan PNGK STPM kepada 2.80
 5. Menghasilkan seorang pelajar STPM mendapat PNGK 4.0
 6. Menjadikan matapelajaran Bahasa Melayu sebagai kebitaraan sekolah

 

HAL EHWAL MURID

 1. Melestarikan peratus kehadiran murid kepada 88%
 2. Memberi sijil kehadiran penuh kepada murid dan pelajar pada setiap suku tahun.
 3. Mengurangkan kes disiplin iaitu :

                3.1          Kes ringan           :              30%

                3.2          Kes sederhana  :              20%

                3.3          Kes Berat             :        Menjadikan Sifar kes Berat

 

KOKURIKULUM

 1. Meningkatkan penglibatan murid SERI ke peringkat antarabangsa ,kebangsaan , negeri dan daerah seperti berikut :

 

                1.1          KPI Antarabangsa:            3%

                1.2          KPI Kebangsaan   :            20%

                1.3          KPI Negeri             :           40%

                1.4          KPI Daerah            :            90%       

 

 1. Menjadikan Unit Uniform Kadet Polis sebagai kebitaraan sekolah
 2. Menjadikan Pasukan Olahraga antara 3 yang terbaik di peringkat negeri
STPM SEMESTER 3 2020
 

STPM SEMESTER 1 2021/ULANGAN 1 2020